Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse

Efter bergsrådinnan Sophie von Julins död 1930 grundade hennes barn en stiftelse för att hedra minnet av sin mor och för att fortsätta hennes sociala verksamhet. Sitftelsens ändamål var ursprungligen att genom underhåll av en diakonissa eller sjuksköterska utöva kostnadsfri hälsovård i Pojo och i mån av möjlighet utöva annan välgörande verksamhet. En av hennes döttrar, Rachel, testamenterade hela sin förmögenhet till stiftelsen och i och med detta fick stiftelsen en betydande förmögenhet vars avkastning enligt testamentet till högst hälften skulle användas för studieunderstöd för vidare utbildning i hem- och utlandet.

 

Bergsrådinnan Sophie von Julin (1849-1930), bild från 1928.