Västra Nylands miljöpris

År 2008 instiftade Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse tillsammans med tidningen Västra Nyland ett årligen återkommande pris på 10.000 euro som tilldelas en person, en grupp, en organisation, ett företag eller en sammanslutning på området Hangö-Sjundeå som gjort en märkbar insats för miljön.

2011 Mörby gård i Ekenäs
2010 Naturskolan Uttern i Sjundeå
2009 Hangö fågelstation
2008 Kalevi Keynäs

2011

Priset 2011 gick till Mörby gård i Ekenäs. Priset emottogs av familjen Alm 23.1.2012.

Priskommitténs motivering lyder: "För långvarigt arbete som en föregångare inom ekologiskt jordbruk, konsumentupplysning och hållbara lösningar på gårdsnivå går Västra Nylands miljöpris år 2011 till Mörby gård i Raseborg."

Ordförande för priskommittén Fredrik von Limburg Stirum konstaterade i sitt tal bl.a. följande: "Under fjolåret har begreppen ekologisk produktion och närmat verkligen hamnat på allas läppar. En föregångare som Mörby har jobbat för att främja denna trend i tiotals år, kanske ibland utan att få gehör för sin strävan. Nu förstår plötsligt alla att det är viktigt."

Priskommitén bestod år 2011 av: ordf. Fredrik von Limburg Stirum, Sophie von Julins stiftelse och medlemmar Thomas Blomqvist, riksdagsman, Liisa Rohweder, generalsekreterare WWF, Mikael Kilpi, forskningschef Novia och Tommy Westerlund, chefredaktör Västra Nyland.

foto: Hannu Kari

2010

Priset 2010 gick till Naturskolan Uttern i Sjundeå. Priset emottogs av verksamhetsledare Bernt Nordman 25.1.2011.

Priskommitténs motivering lyder: "För 25 år av aktiv och banbrytande verksamhet, för att främja de västnyländska barnens kunskap om och respekt för naturen."

Ordförande för priskommittén Fredrik von Limburg Stirum konstaterade i sitt tal bl.a. följande: "Naturskolan Uttern fyller i år 25 år och har i samarbete med skolor från västra Nyland och huvudstadsregionen bidragit till att bibehålla barnens kontakt med naturen. Med de utmaningar som bl.a. klimatförändringen, nedsmutsningen av Östersjön och den minskade biologiska mångfalden innebär, kan man bara konstatera att det behövs fler kloka och långsiktigt tänkande mänskor i vårt samhälle. Den bästa grunden för att lära sig att uppskatta naturen uppstår säkerligen, då man kommer i kontakt med den redan som liten. Ni har gjort mycket för att främja de västnyländska barnens kontakt med naturen och vi hoppas att detta pris både sporrar och hjälper er att jobba vidare."

Priskommitén bestod år 2010 av: ordf. Fredrik von Limburg Stirum, Sophie von Julins stiftelse och medlemmar  Thomas Blomqvist, riksdagsman, Louise Fromond, Sophie von Julins Stiftelse, Mikael Kilpi, forskningschef Novia och Tommy Westerlund, chefredaktör Västra Nyland.

2009

Priset 2009 gick till Hangö fågelstation 27.1.2010

Priskommitténs motivering lyder: "För tre decennier av aktiv ideell verksamhet, som har givit oersättlig information om förändringarna i miljön och dessutom har bidragit till att bibehålla människors kontakt med naturen."

Ordförande för priskommittén Fredrik von Limburg Stirum konstaterade i sitt tal bl.a. följande: "Hangö fågelstation är en av de aktivaste fågelstationerna i vårt land, om inte den aktivaste. Den är ett utmärkt exempel på hur frivillig verksamhet kan bidra med viktig insamling av data för forskningen. Hangö fågelstations miljöfostrande verksamhet ska inte heller glömmas bort. När folk allt mer fjärmas från naturen, behövs det verksamhet som för oss tillbaka till naturen. Via förändringar i fågelbestånden kan man få viktig information om förändringarna i livsmiljöerna både i hemlandet och internationellt, förändringar, som påverkar inte bara fåglarna utan alla arter – hela den biologiska mångfalden. Det känns därför extra rätt att nu, samtidigt som FN inlett sitt temaår för biologisk mångfald, ge priset till någon som verkligen bevakar förändringarna i den biologiska mångfalden."

I bilden från vänster: Petteri Lehikoinen och Johan Ekroos från Hangö fågelstation, Fredrik von Limburg Stirum (ordf. för priskommitén)

Priskommitén bestod år 2009 av: Fredrik von Limburg Stirum, Sophie von Julins stiftelse, (ordförande), Thomas Blomqvist, riksdagsman, Louise Fromond, Sophie von Julins Stiftelse, Mikael Kilpi, Novia, Liisa Rohweder, WWF, Tommy Westerlund, Västra Nyland.

2008

Priset 2008 utdelades till Kalevi Keynäs den 26 januari 2009.

Motiveringen lyder: "Västra Nylands miljöpris 2008, det första i ordningen, går till en person som gjort ett livsverk för miljöns bästa i regionen. Tvärminne zoologiska stations amanuens emeritus Kalevi Keynäs har på ett förtjänstfullt sätt försvarat och fört fram skyddet av naturen i Västra Nyland under flera årtionden. På initiativ av Kalevi Keynäs har en lång rad naturskyddsprojekt förverkligats. Dessa gäller såväl skydd av marina områden i Västra Nylands skärgård som skydd och skötsel av vårdbiotoper, skogar och hotade arters förekomstlokaler i olika delar av Västra Nyland. Keynäs har även på ett anmärkningsvärt sett befrämjat insikterna i den västnyländska floran och faunan via otaliga fältkurser av olika slag."

Mottagaren utsågs av en expertpanel på 6 personer. Medlemmarna i miljöprisgruppen var ordf. Timo Tanninen (WWF:s generalsekreterare), Thomas Blomqvist (riksdagsman, jordbrukare), Mikael Kilpi (forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia), Tommy Westerlund (chefsredaktör, Västra Nyland), Louise Fromond (styrelsemedl.) och Fredrik von Limburg Stirum (styrelsemedl.).