Styrelse

Enligt stiftelsens stadgar bör styrelsemedlemmarna helst vara ättlingar till bergsrådinnan Sophie von Julin.

Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Ordförande:
Petter Bruncrona
Viceordförande:
Jonas Wrede
Sekreterare:
Marianne Gripenberg-Gahmberg
Medlemmar:
Ann Grönblom och Anna Fromond