Anvisningar för sökande

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2022: 1.10-31.10.2021.

Länken till ansökningsblanketten öppnas den 1.10 här.
Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-52; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

 

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2022. Endast elektroniska ansökan behandlas.

Länken till ansökningsblanketten öppnas 1.4.2022  här

OBS! Studieregister och närvarointyg är obligatoriska bilagor

Beviljade stipendier för år 2021 är nu publiserade här

Utbetalning av stipendier inom vecka 28/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://url