Anvisningar för sökande

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2025: 1.10-31.10.2024.

Länken till ansökningsblanketten öppnas den 1.10 här.
Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-52; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag. Understöden utbetalas inom januari månad.

 

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2025. Endast elektroniska ansökan behandlas.

Länken till ansökningsblanketten öppnas 1.4.2025  här

OBS! Studieregister och närvarointyg är obligatoriska bilagor

Beviljade stipendier för år 2024 publiseras i juni HÄR

Utbetalning av stipendier år 2024 vecka 29-30/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://url