Anvisningar för sökande

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2022: 1.10-31.10.2021.

Länken till ansökningsblanketten öppnas den 1.10 här.
Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-51; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

 

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2021. Endast elektroniska ansökan behandlas.

Länken till ansökningsblanketten finns här

OBS! Studieregister och närvarointyg obligatoriska

Beviljade stipendier för år 2020 finns nu publiserat här

Utbetalning av stipendier inom vecka xx/ 2021