Anvisningar för sökande

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2021: 1.10-31.10.2020.

Länken till ansökningsblanketten öppnas den 1.10 här.
Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-51; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

 

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2020. Endast elektroniska ansökan behandlas.

Länken till ansökningsblanketten finns här
Beviljade stipendier publiseras på denna sida i juni 2020.