Anvisningar för sökande

Ansökningstiden för stipendier för 2018 har upphört. Listan på stipendiater publiceras på hemsidan senast i juni 2018.

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2019. Endast elektroniska ansökan behandlas.

 

 

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2019: 1.10-31.10.2018.

Länken till ansökningsblanketten har stängts.

Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-51; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.