Studerande

Stiftelsen beviljar stipendier ur Rachel von Julins fond för studerande med anknytning

till Västra Nyland (skolgången före högskolestudierna),

allt från Hangö i väster till Virkby-Sjundeå i öster.

Studierna bör vara vid högskola eller yrkeshögskola i Finland eller utomlands.

Stipendier beviljas högst 3 gånger till samma person.

Stiftelsens elektroniska ansökningsblankett är stängd för år 2017

Följande ansökningstid för studerande är i nästa år 1.4.-30.4.2018.

 

Lista på beviljade stipendier 2018 finns  HÄR

​Stipendierna för år 2018 utbetalas v. 25.