Studerande

Stiftelsen beviljar stipendier ur Rachel von Julins fond för studerande med anknytning

till Västra Nyland (skolgången före högskolestudierna),

allt från Hangö i väster till Sjundeå i öster.

Studierna bör vara vid högskola eller yrkeshögskola i Finland eller utomlands.

Stipendier beviljas högst 3 gånger till samma person.

 

Följande ansökningstid för studerande är 1.4.-30.4.2024.