Organisationer

Föreningar och organisationer i Västra Nyland med allmännyttig karaktär kan ansöka om understöd

från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Stiftelsens elektroniska ansökningsblankett öppnas följande gång 1.10.2017 ​HÄR

Till blanketten kan även bifogas en fritt formulerad ansökan och andra bilagor i PDF-format.

 

En välmotiverad ansökan har större möjligheter till framgång!
Sökanden skall kunna redovisa hur understödet har använts. Redan utbetalda understöd för projekt som inte förverkligas bör returneras.

Följande ansökningstid (för år 2018):        1.10-31.10.2017.