Organisationer

Föreningar och organisationer i Västra Nyland med allmännyttig karaktär kan ansöka om understöd

från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Stiftelsens elektroniska ansökningsblankett öppnas följande gång 1.10.2021 (stängs 31.10.2021) HÄR

Till blanketten bör även bifogas en fritt formulerad ansökan och andra bilagor i PDF-format.

Budget obligatorisk.

 

En välmotiverad ansökan har större möjligheter till framgång!
Sökanden skall kunna redovisa hur understödet har använts. Redan utbetalda understöd för projekt som inte förverkligas bör returneras.

Följande ansökningstid (för år 2022):        1.10-31.10.2021