Verksamhet

Verksamhet i dag

Enligt stadgarna för Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse kan stiftelsen förverkliga sitt ändamål genom att utge understöd, stipendier eller pris eller på annat sätt understöda och främja hälsovård, bildning, miljö, kultur och idrott.

Stiftelsen stöder alltså organisationer med allmän- och samhällsnyttig verksamhet med anknytning till västra Nyland, från Hangö i väster till Sjundeå i öster.

Stipendierna är avsedda för studerande med klar anknytning till västra Nyland (gått grundskolan i västra Nyland) och som studerar vid högskola eller yrkeshögskola i Finland eller utomlands.