Verksamhet

Verksamhet i dag

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse delar främst ut understöd och stipendier åt organisationer och personer med anknytning till västra Nyland, från Hangö i väster till Sjundeå i öster. Stiftelsen stöder organisationer med allmän- och samhällsnyttig verksamhet i området. Stipendierna är avsedda för studerande som har anknytning till västra Nyland och som studerar vid högskola eller yrkeshögskola.

År 2008 instiftade Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse tillsammans med tidningen Västra Nyland ett årligen återkommande pris, Västra Nylands miljöpris. Priset på 10.000 euro tilldelas en person, en grupp, en organisation, ett företag eller en sammanslutning på området Hangö-Sjundeå som gjort en märkbar insats för miljön.