Verksamhet

Verksamhet i dag

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse delar främst ut understöd och stipendier åt organisationer och personer med anknytning till västra Nyland, från Hangö i väster till Sjundeå i öster. Stiftelsen stöder organisationer med allmän- och samhällsnyttig verksamhet i området. Stipendierna är avsedda för studerande som har anknytning till västra Nyland och som studerar vid högskola eller yrkeshögskola.