Understöd och stipendier

Understöd till organisationer

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse delar främst ut understöd till föreningar och organisationer med anknytning till västra Nyland. Bland föreningar och organisationer stiftelsen understött på senare år finns bl.a. Folkhälsans lokalavdelningar, ungdomsföreningar, pensionärer, krigsinvalider, Sjöräddningen, 4H, Luckan och många fler. Sedan år 2003 har stiftelsen bekostat lönen för en andra diakonissa i Pojo svenska församling.

Ansökningstiden för organisationer är årligen 1.10. - 31.10.

Stipendier för studerande

Stipendierna går till högskolestuderande med anknytning till västra Nyland, d.v.s. allt från Hangö i väster till Sjundeå i öster, som studerar i Finland eller utomlands.

Stipendier beviljas endast för studier vid högskola eller yrkeshögskola, inte andra stadiets studier och högst 3 gånger till samma person. Antalet stipendieansökningar har de senaste åren överstigit 400 per år.

Ansökningstiden för studerande är årligen 1.4. - 30.4. Länken till blanketten finns här.